015656c43b5308a38f9c8c4bd86f161cc161c16515

Så fungerar BoatSecures lösning

Modern teknik

Vi har tillsammans med våra leverantörer tagit fram en unik stöldmärkning för båtar baserad på modern och beprövad teknik. Vi använder oss av så kallade passiva RFID-taggar som tål en marin miljö. RFID (Radio Frequency Identification) är en teknik för att läsa information på avstånd från dataminnen som kallas för taggar. Varje RFID-tagg har ett eget unikt nummer, som registreras i BoatSecures databas. Numret är garanterat unikt genom BoatSecures eget företagsprefix i det internationella GS1-systemet, som används för märkning internationellt.
BoatSecure använder RFID taggar som utgör den senaste tekniken med betydligt längre sändningsräckvidd än andra tidigare systemgenerationer.

Stöldskyddsmärkning

BoatSecures RFID-taggar är vatten- och väderbeständiga och klarar temperaturer mellan -35 c och +85 c. Våra RFID-taggar är böjbara, så att de enkelt kan fästas även på ytor som inte är plana, till exempel båtskrov och motorkåpor. Stöldmärkningen utför du själv på några minuter. Det enda du behöver göra är att fästa BoatSecures elektroniska ID tagg på en plats i båten eller under motorkåpan där den inte syns. Taggen är självhäftande och fäster på alla material, såväl plast, trä som metall. Sedan placerar du varningsdekalen på väl synlig plats utanpå båten eller motorn. Taggen är 12,5 cm lång, 0,4 cm hög och 3 cm bred. Varningsdekalen är 4 x 5 cm.

RFID-läsare
BoatSecure har utrustat svensk sjöpolis, gränspolis och tull med specialanpassade RFID-läsare. Dessa läsare kan upptäcka RFID-taggen på 3-5 meters avstånd. Läsaren upptäcker RFID-taggen genom de flesta material, dock ej metall.

Om svensk eller internationell polis identifierar en misstänkt stulen båt eller båtmotor läses denna av med RFID-läsaren. Skulle då läsaren ge utslag visas BoatSecures adress och RFID-taggens nummer på läsarens skärm. Polisen tar då kontakt med BoatSecure som i sin tur identifierar ägaren genom att söka upp RFID-taggens nummer i databasen. BoatSecure tar sedan kontakt med kunden och informerar om var båten finns och kopplar ihop kunden med polisen. Polisen är mycket positiv till BoatSecures lösning och ser att tekniken den bidrar mycket positivt till att minska båtstölderna i Sverige.

Steg för steg till ett tryggare båtliv

Beställ ett startpaket som innehåller RFID-tagg, varningsdekal och 6 mån abonnemang.
Betala
a
BoatSecure skickar en faktura för startpaketet  

När fakturan är betalad skickar vi RFID-taggen och varnings-dekalen.

Registrering i Databas

BoatSecure registrerar ditt RFID-taggsnummer i vår databas.

Fäst varningsdekalen väl synligt och RFID-taggen i båten eller i båtmotorn. Se video.

Efter 6 månader faktureras den första abonnemangskostnaden. Läs mer under priser.