015656c43b5308a38f9c8c4bd86f161cc161c16515

BoatSecures id- och stöldskyddsmärkning

Du utför enkelt BoatSecures stöldmärkning själv.
Du behöver inte besöka någon verkstad eller marina för att applicera märkningen. Vår stöldmärkning utför du själv på några minuter. Det enda du behöver göra är att fästa taggen på en väl gömd plats i båten och / eller under motorkåpan. Taggen är självhäftande och fäster på alla material, såväl plast, trä som metall. Placera varningsdekalen på väl synlig plats utanpå båten eller motorn. Taggen är 12,5 cm lång, 0,4 cm hög och 3 cm bred. Varningsdekalen är 4 x 5 cm. Göm din tagg på ett lämpligt ställe i båten eller i båtmotorn, se exempel på bilderna nedan.

För märkning av en båt eller en motor.

För märkning av en båt och en motor.

BoatSecures stöldskyddsregister

I startpaketen ingår 6 månaders registrering i BoatSecures stöldskyddsregister.
Efter detta skickar vi en förskottsfaktura för ett års medlemskap i stöldskyddsregistret.
Har du två ID-taggar rabatterar vi årskostnaden för den andra med 50%.

Pris efter första 6 mån
98 kr/år för en ID-tagg
147 kr/år för två ID- taggar

Steg för steg till ett tryggare båtliv

Beställ ett startpaket i vår webshop.
Betala
BoatSecure tar kort, bank-överföring och faktura.  

Vi skickar startpaketet så fort betalningen är gjord.

Registrering i Databas

BoatSecure registrerar din tagg i registret.

Fäst dekalen synligt och göm taggen i båten eller  båtmotorn.  Se video.

Efter 6 mån. faktureras den första årliga stölds-kyddsregistreringen.

Unik teknisk lösning. Vi har tagit fram en unik stöldmärkning för båtar baserad på modern och beprövad teknik. Vi använder oss av så kallade passiva elektroniska taggar som tål en marin miljö. Vår tekniska lösning gör det möjligt att läsa information på avstånd från de passiva taggarna. Varje tagg har ett eget unikt nummer, som registreras i BoatSecures databas, som i sin tur är en del av i det internationella GS1-systemet, som används för märkning internationellt.
BoatSecure använder taggar som utgör den senaste tekniken med betydligt längre sändningsräckvidd än andra tidigare systemgenerationer. Taggarna kan läsas av på ett avstånd upp till ca 8 meter. Båt tillbehör som kan behövas för att hålla tjuven borta.

 

Tål marin miljö. BoatSecures taggar är utvecklade för att vara vatten- och väderbeständiga och klarar temperaturer mellan -35 c och +90 c. Taggarna är böjbara, så att de enkelt kan fästas även på ytor som inte är plana, till exempel båtskrov och motorkåpor.

BoatSecure stöldskydd samarbetar med polis och tull

BoatSecure och svensk polis i samarbete genom att BoatSecure har utrustat svensk sjöpolis, gränspolis och tull med specialanpassade läsare. Dessa läsare kan upptäcka BoatSecures tagg på 0-8 meters avstånd. Läsaren upptäcker taggen genom alla vanliga material, utom metall. Läsarna används både vid tillslag mot misstänkt stulna objekt och när ett stulet objekt rapporteras in till polisen.

RFID-läsare
Vad polisen gör om de identifierar en misstänkt stulen båt eller båtmotor är att de läser av båten med läsaren. Skulle då läsaren ge utslag visas BoatSecures adress och taggens nummer på läsarens skärm. Polisen tar då kontakt med BoatSecure som i sin tur identifierar ägaren genom att söka upp taggens nummer i databasen. BoatSecure tar sedan kontakt med kunden och informerar om var båten finns och kopplar ihop kunden med polisen. Polisen är mycket positiv till BoatSecures lösning och ser att tekniken den bidrar mycket positivt till att minska båtstölderna i Sverige. Enligt polisen föredrar tjuven båtar och utombordare som inte är stöldskyddsmärkta.
loading...

Betalningsalternativ

Faktura
Säker kortbetalning
Säker betalning via din bank