015656c43b5308a38f9c8c4bd86f161cc161c16515

Till dig som fått information, på din faktura, om att din tagg ska registreras.


Vi har förändrat våra registreringsrutiner. Du behöver inte längre registrera din tagg efter att du fått den hemskickad. Detta gällde den tidigare rutinen, men vi på BoatSecure har tyvärr missat att uppdatera denna information på fakturan som gått ut i April / Maj och början på Juni. Vi hoppas du som kund har överseende med detta.

Vi har de uppgifter som du förmedlade i samband med ditt köp. Vill du komplettera uppgifterna kan du göra detta i fomuläret nedan.

 

  • Beskriv din båt och/eller båtmotor om du vill komplettera med dessa uppgifter.