015656c43b5308a38f9c8c4bd86f161cc161c16515

BoatSecure har förmånliga erbjudanden för att stöldskydds-märka hela din båtklubb

BoatSecure erbjuder båtklubbar, samfälligheter, båtsamverkan och andra föreningar unika lösningar för att skydda både föreningens och medlemmarnas båtar och övriga ägodelar.

DNA-märk din båtklubb

Vi har skyddat ett flertal föreningar, där vi satt upp extra stora skyltar utanför fastigheten. Vi har även stöttat klubbens styrelse med informationsmöten, visat medlemmarna hur man märker sina saker samt tagit fram bra erbjudanden till medlemmarna. Det är ofta de gemensamma insatserna som ger effekt i kampen mot stölder och inbrott. I tillägg till fysiska skydd, så som lås, inhängnader, Märk-DNA, spårsändare, är det även att föredra att se till att ha ett rullande schema för nattvakt och översyn. Polisen har under de senaste åren jobbat med ett förebyggande verksamhet som kallas Båtsamverkan, vilket visat sig fungera på bra. 

Läs mer om hur Märk-DNA fungerar.

Ta gärna kontakt med oss, så berättar vi mer om Märk-DNA och de erbjudanden vi har för olika typer av föreningar.

Kontakta oss för mer information

Kontakta  oss om du vill veta mer om våra erbjudanden till klubbar och föreningar antingen maila till info@boatsecure.se eller använda formuläret: