015656c43b5308a38f9c8c4bd86f161cc161c16515

Kort info om Märk-DNA, det moderna stöldskyddet för alla saker som du äger.

Bilderna nedan illustrerar i korthet hur DNA-märkning fungerar.

- Märkning som inte syns
- Enkelt att själv pensla på
- Skrämmer tjuven
- Är väldigt svår att avlägsna
- Kan identifieras med UV-ljus
- Internationellt register
- Polisen är utbildade och redo
- Försäkringsbolagen är positiva
- Lätt för polis och tull att spåra