015656c43b5308a38f9c8c4bd86f161cc161c16515

Att skydda sin båt är inte bara viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv. Det handlar minst lika mycket om att inte missa värdefull tid på sjön och din personliga integritet. 
Välkommen till ett tryggare båtliv.

DNA-märkning båtmotor GPS-tracker Combilock motorlås rock blå Yachtsafe stöldskydd DNA-märkning båtklubb DNA-märkning
699 kr
198 kr
2 449 kr
1 775 kr

BoatSecure säljer unika och prisvärda stöldskydd som motverkar båtstölder. Bland annat säljer vi DNA-märkning, som polisen satsar stora resurser på.

BoatSecure har produkterna och tjänsterna som minskar risken att just din båt och dess tillbehör drabbas. Stölder i Sverige ökar för varje år. Bli en av 1000-tals båtägare som har valt BoatSecures prisvärda stöldskydd.  Vi säljer Märk-DNA, ID-märkningLås, Larm och Spårsändare i butiken.

Håll tjuven borta. BoatSecure tar in produkter som är godkända av svensk polis, tull och som rekommenderas av ledande försäkringsbolag, allt för att göra ditt båtägande tryggare. Flertalet av de stora försäkringsbolagen erbjuder rabatt på din premie eller självrisk, läs mer på ditt försäkringsbolags hemsida.
En väl synlig varningsdekal håller många tjuvar borta. Ett effektivt sätt att skydda båt / båtmotor. Minskad risk för båtstölder. Förutom den ekonomiska aspekten riskerar svenska båtägare framför allt att gå miste om värdefull tid på sjön. Oavsett vad man använder sin båt till så är tiden på våra sjöar och hav den största anledningen till att vi skaffar båt.

En smart teknisk lösning. Vi har tillsammans med våra leverantörer och polisen tagit fram en specialanpassad och unik lösning baserad på modern och beprövad teknik. BoatSecures stöldmärkning applicerar du själv på några minuter och gör att risken för att tjuven tar just din båt minskar. Stöldmärkning är ett enkelt men effektivt sätt att motverka brott och skyddar både din båt och övriga tillbehör. Lösningen består av en passiv elektronisk tagg som fästs i båten eller i båtmotorn. Polisen har tillgång till läspistoler som kan identifiera taggen på ca 0-8 meters avstånd. Efter att en tagg är identifierad kan båten eller båtmotorn kopplas ihop med rätt ägare genom en avstämning i BoatSecures stöldskyddsdatabas.

198 kr

Se videoklipp om
ID-märkningen  

Se videoklipp om Märk-DNA

Ett unikt båttillbehör. Stöldskyddsmärkning är ett båttillbehör du inte vill vara utan. DNA-märkning är det nya och modernaste stöldskyddet som fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden. BoatSecure har valt ut den mest prisvärda DNA-märkningen, som kommer från SmartWater. Varje flaska med DNA-märkning innehåller en unik kod som du som köpare registrerar i en internationell databas, som polisen i hela världen har tillgång till. Du penslar enkelt på DNA-märkningen på det objekt som du vill skydda och klistrar upp varningsdekaler på objektet eller i dess närhet. Polisen använder ficklampor med UV-ljus för att kunna spåra Märk-DNA och de har även tillgång till laboratorium för att analysera Märk-DNA.

699 kr

Råd för att förhindra stölder i / av din båt:

  • Märk din motor med dold och synlig märkning. Exempelvis BoatSecures eget stöldskydd eller DNA-märkning.
  • Se till att båten sitter väl förankrad med en klass 3-kätting i bryggan.
  • Spårsändare GPS/GSM/VHF underlättar i spårningen av ett stulet fordon.
  • Stölder sker oftast när det är mörkt – bra belysning är därför att föredra.
  • Försök att ”tänka som en tjuv” – hitta de svaga länkarna och förebygg där.
  • Försvåra för tjuven när båten står på land. Regelbunden tillsyn är viktigt. Se efter varandras båtar. Med bra samarbete och samverkan kan vi komma långt i det brottsförebyggande arbetet och samtidigt försvåra för tjuvarna. Det har visat sig effektivt att bilda nätverk mellan olika intresseorganisationer. Båtsamverkan innebär att inte bara se efter sin egen båt utan även grannens. Det ökar förutsättningarna för att minska brottsligheten och öka tryggheten, och skapar samtidigt en social gemenskap som utgör en bra grund för andra aktiviteter. I ett område med bra kontakt mellan båtägarna utvecklas möjligheter att förebygga brott. När någon planerar att resa bort blir det mer naturligt att informera grannar, bryggchef, hamnkapten eller vaktchef. På så sätt finns det uppgifter om vem som ska kontaktas om något skulle hända.
  • Om du lämnar båten en längre tid kan du be någon om hjälp med att ha uppsyn över din båt. Exempel på vad du, eller någon du känner, kan göra: Se till att lamporna tänds vid olika tider. Håll båten ren och snygg från fågelspill. Fälla ner eller öppna kapellet då och då. Sätt upp flaggan ibland. Häng ut en handduk eller dylikt. Ös båten regelbundet. Försök få din båt att se ”bebodd” ut.

Länkar:

Faktura
Stöldskydd DNA-märkning Stöldskydd Märk-DNA Ökad trygghet Modern teknik BoatSecure Båtsäkerhet DNA-märkning Skydda din båt med Märk-DNA

Betalningsalternativ

Säker kortbetalning

Partners:

Säker betalning via din bank
Ranking Website Directory