Båtförsäkring – vad gäller?

När du köper båt finns det så klart många faktorer att tänka på. En av de absolut viktigaste punkterna är att teckna en bra båtförsäkring som täcker eventuella oförutsedda skador eller stölder. Olyckan är lätt framme på sjön och att inte ha en gällande försäkring för båten kan stå dig dyrt.

Även om du gjort ett bra val och din försäkring täcker alla oförutsedda händelser vill du så klart i så hög mån som möjligt undvika att olyckan är framme i första hand. Läs mer om hur du vistas i sjöar och hav på ett säkert sätt på Sjöräddningssällskapets sjösäkerhetsskola.

Transportstyrelsen förklarar att en Ansvarsförsäkring är absolut minsta krav för dig som båtägare, men att en mer komplett båtförsäkring alltid är att rekommendera. En billig båtförsäkring kan kännas som rätt val i början, men kanske inte täcker in allt som behövs. Läs mer om detta hos Transportstyrelsen.

Båtförsäkringar med olika premier

Olika båtförsäkringar har olika för- och nackdelar, och det kan vara av intresse att kolla upp vad som ingår när du väljer mellan olika båtförsäkringar. WaterCircles är till exempel ett bra val där både båttrailer och släpjolle ingår. Har du andra krav, som att din försäkring måste gälla på internationellt vatten utanför Norden eller om du ska syssla med kappsegling finns det andra bra val på marknaden, som Alandias utvidgade försäkring för till exempel Nordsjön eller Medelhavet.

6 delar i försäkringen att ha koll på

Olika försäkringsbolag ger olika premier och täcker in olika områden. Här listar vi några grundläggande faktorer och riskområden som du borde sätta dig in i och kontrollera när du jämför och väljer båtförsäkring.

1

Brand

Det kanske inte är det första man tänker på i båtsammanhang, men faktum är att båtbränder är ganska vanliga, och kan orsakas av allt från kortslutning i elektroniken ombord, till åska eller explosioner i anslutning till båtplatsen.

En viktig poäng är också att båtbränder i stor utsträckning kan undvikas med bra brandsäkerhet ombord. Goda rutiner och bra brandsäkerhetsprodukter är ett måste i både små och stora båtar.

2

Stöld och skadegörelse

En båt ligger inte sällan exponerad i offentliga hamnar och är därmed ett lätt offer för illvilja – inbrott, stölder och skadegörelse är svårt att helt skydda sig mot. Att din försäkring har god täckning för detta är därför extra viktigt.

Det finns idag även många godkända lås på marknaden, som gör det lättare att undvika inbrott och stölder. För vad är tråkigare en sommarmorgon än att mötas vid båtplatsen av en båt utan motor?

3

Sjöskada

Sjöskador är alla fysiska skador som kan drabba båten när den är i drift: att gå på grund, att kollidera med något, att kantra eller andra oförutsedda händelser på öppet vatten. Att föra fram en båt kräver utbildning och erfarenhet.

Även för säkra kaptener är olyckan lätt framme. Kontrollera därför vilka olika typer av skador som täcks av försäkringen. Många skador kan dessutom förebyggas genom att identifiera säkerhetsrisker i tid.

4

Ansvarsskydd

Om olyckan är framme och din båt eller du själv skadar en annan båt eller person kan du bli skadeståndsskyldig med höga belopp. Ett ansvarsskydd i din försäkring kan i sådana fall täcka dessa kostnader och göra hela processen enklare för dig.

Ansvarsskydd ska ingå i alla grundförsäkringar, men kontrollera alltid vad som gäller i just din försäkring. Försäkringen kan även ha ett rättsskydd, som täcker eventuella rättsliga kostnader, om det skulle gå så långt.

5

Uppläggnings - och transportskada

Det är inte bara på öppet vatten som båten kan råka ut för en olycka. Lätt att glömma är de små sträckor mellan land och vatten eller förvaring och båtsläp, där misstag lätt sker. Skador som uppstår vid sådana tillfällen täcks inte nödvändigtvis av samma del av försäkringen som täcker sjöskador.

Kontrollera vad som gäller innan du väljer försäkring. Som med allt annat kan även dessa skador i hög grad förebyggas genom försiktighet och bra utrustning.

6

Krisskydd

Hur en olycka eller skada påverkar dig som båtägare psykiskt är lätt att man missar i beräkningarna, och just därför är det viktigt att vara förutseende – att slippa tänka på extra kostnader för samtalsterapi eller liknande efter en traumatisk händelse kan vara en välkommen lättnad, och därmed något du bör se till att ha med i din båtförsäkring.

Försäkringen handlar trots allt i slutändan om att känna sig trygg både ekonomiskt och inombords.

Vanliga frågor om båtförsäkringar

Vad kostar båtförsäkring?

Precis som med alla typer av försäkringar finns det många faktorer som spelar in när det kommer till kostnaderna och försäkringspremier. Förutom olika försäkringsbolags olika priser, är det av stor betydelse vilken typ av båt du har, var den ska användas och så vidare.

Ett snittvärde för båtförsäkringar 2020 som tagits fram av jämförelsesidan Insplanet är 3435 kr, men det är viktigt att poängtera hur mycket priserna kan skifta, mer så än hos andra försäkringar. En viktig sak att komma ihåg är att du ofta kan minska självriskkostnaden genom att ha godkända lås och att DNA-märka dina ägodelar.

Måste man ha båtförsäkring?

En båt är en investering, och det finns många riskfaktorer kring dess användning. Att inte teckna en båtförsäkring kan därför stå dig dyrt – bortsett från skador på själva båten kan du behöva stå för skadestånd om någon annan råkar illa ut.

Ibland behövs visserligen ingen speciell båtförsäkring – mindre båtar kan gå att lägga till på din hemförsäkring. Om båten överstiger en viss storlek eller värde kräver den dock en separat båtförsäkring.

Vilken båtförsäkring är bäst?

Att avgöra vilken försäkring som passar bäst för just dig och din båt kräver ofrånkomligen en del eget arbete – priser, förmåner och avtal skiljer sig inte bara mellan försäkringsbolag, utan även mellan olika båtar och dess användningsområde, utrustning och så vidare.

Ta reda på så mycket om din båt som möjligt innan du jämför försäkringsbolag – ett korrekt värde på båten gör till exempel att du får en mer rättvis försäkringskostnad. Jämför sedan olika försäkringsbolag och prata med dem om just dina behov och förutsättningar.

Fler artiklar