015656c43b5308a38f9c8c4bd86f161cc161c16515

Polisen satsar stora resurser på Märk-DNA och räknar med betydligt högre grad av uppklarade brott inom ett par år.

Polisen storsatsar på Märk-DNA, även kallat DNA-märkning.Inom svenska Polisen har man lagt ner mycket jobb på att informera och lära sig hur man spårar DNA-märkning.
Svensk polis är utrustad med uv-ficklampor och har idag kunskapen om hur man spårar och identifierar Märk-DNA.

Pilotprojekt i Stockholm Märk-DNA
Polismyndigheten i Stockholms län satsar på att stärka det brottsförebyggande arbetet genom att på försök introducera MärkDNA till privatpersoner. Bland annat kommer tre bostadsområden, Danderyd, Lidingö samt Tyresö att delta i ett försök att minska bostadsinbrott och inbrott i fordon i anslutning till bostaden. Dessa tre områden har under en tid varit utsatta för inbrott och valts ut som bostadsområden som får prova på MärkDNA.

Samtliga "målade" polisbilar i länet har utrustas med UV-lampor. Dessa specialficklampor ska användas för att kontrollera äktheten på olika id-handlingar samt att lättare hitta DNA-märkt stöldgods.

I England har denna form av MärkDNA används i mer än 10 år och i de områden där det genomförts uppmärkning och kommunikationsinsatser, har brottsligheten minskat avsevärt och den upplevda tryggheten ökat.

I Danderyd är det bostadsområdet Stocksund som ingår i projektet. I Lidingö är det bostadsområdet  Sticklinge som ingår i projektet. I Tyresö är det bostadsområdet Persudden och Fornudden som ingår i projektet. 

I oktober 2014 summerades projektet med ett mycket gott resultat. I samtliga områden hade brotten minskad dramatiskt. Detta även skett i närliggande områden.

Internationellt samarbete
Över hela världen har polisen tillgång till det internationella registret som dina uppgifter sparats i. Alla polismyndigheter har gemensamt ställt samman regler och rutiner för hur man ska kunna känna igen och spåra denna märkning.

I Storbritanien har Märk-DNA, även kallat DNA-Märkning, använts i stöldförebyggande insatser under de senaste 10 åren. Märk-DNA har utgjort bevisbörda i fler än 1000 fällande domar. Undersökningar visar att stölderna minskat kraftigt i områden där Märk-DNA erbjudits, till ett subventionerat pris, till alla medborgare.

Försäkringsbolagen tycker om Märk-DNA, det minskar risken för att bli bestulen. Därför ska du ta kontakt med ditt försäkringsbolag och se om de kan ge dig några rabatter när du märker med DNA-märkning.

Information på polisens hemsida

Polisen Ulf Malmqvist är med i Nyhets-morgons studio och förklarar hur enkelt du kan skydda dig från att bli bestulen på dina ägodelar med hjälp av DNA-märkning.